ablakszigetelés utólagos bemarással

BANNERCSERE-LELKIMASSZÁZS

A parkolási költséget a megrendelő fizeti.

ablakok hőszigetelése
Megtakaritás Hőszigetelés Hangszigetelés A rendszer ismertetése Engedélyek Kapcsolat

FŰTÉSI ENERGIA MEGTAKARÍTÁS

<<vissza<<

Távfűtéses panelházak

Az országban kb. 640.000 távfűtéses panellakás van, mintegy kétmillió lakost érintve. Országos jelentőségű és egyre aktuálisabbá váló témát kell tehát megoldani. A távfűtéses panelházaknak nem csak a távfűtés a betegsége.

Mint az a bizonyos „állatorvosi ló”: energiapazarlás minden lehetséges módon:

  • nincs megbízható fűtésszabályozás, tehát a távfűtés eleve pazarló
  • gyalázatos minőségű falak
  • rossz minőségű ablakok, különösen a Teschauer-ablakok.

E házak tehát csak komplex módon - nemcsak a távfűtésre korlátozva - hozhatók energetikailag rendbe, valósítható meg a gazdaságos fűtés.

Az ötvenes-hatvanas évek néhány forintos gázára mellett a teljes árú primer energiával üzemelő távfűtés többletköltsége még elviselhető volt. A mai - és egyre növekvő - energiaáron a kb. 25-30 %-s többlet energiaigény, valamint a távfűtési költség mintegy 30-35 %-át kitevő vállalati költség már nem tolerálható. Már az eredeti koncepció is hibás volt, eljárt felette az idő. Kozmetikai műveletekkel (korszerűsítés, energia felhasználásának a mérése, stb.) helyzetén változtatni nem lehet.

Racionális érvek alapján csak egy tehető: a távfűtést felszámolni és lakásonként egyedi, melegvizet is szolgáltató cirkó-fűtést berendezni helyette. A mai és különösen a holnapi távfűtési költségek mellett az egyedi fűtésre való átállás költsége rövid időn belül megtérül.

 

A házak hőveszteségei

A panelházakban fokozott mértékű gond a fűtésszabályozás, amelynek jelentőségét a III pontban tárgyaltuk. A födém és a falak minősége szélsőségesen gyenge (k = 1.1-1.3 W/m2 K). A falaknál tárgyalt módon szigetelésük elkerülhetetlenül szükséges. A panel-rekonstrukció sikeressége ezen és az ablakok szigetelésén áll, vagy bukik. A falakhoz hasonlóan elkerülhetetlen az ablakok kirívó hőveszteségeinek elfogadható szintre történő csökkentése. A mai k = 3.0-3.5 W/m2 K-ről (Teschauer-ablaknál k = 4.2-4.5 ről) k = 1.0-1.4 W/m2 K-re történő javítása. Tehát az első energiagazdálkodási lépés a panelházak szélsőségesen pazarló hőveszteségeinek a reális, még elfogadható szintre történő csökkentése. És ez akkor is megvalósítandó, ha a költséges távfűtésről való leválás lehetősége bármilyen oknál fogva nem lenne megvalósítható. Mindezeket az energiatakarékossági elemeket az előzőekben részletesen tárgyaltuk, csak megfelelően alkalmazni kell. A távfűtés hőenergia termelését és szolgáltatását tehát eleve erre a csökkentett szintre kell méretezni. A mai szélsőségesen pazarló hőenergia felhasználás még különlegesen kedvező árú távhőszolgáltatással se lenne kompenzálható. És most nézzük a távhőszolgáltatás problematikáját.

Távhőszolgáltatás

Évekkel ezelõtt hangzott el egy távfûtéssel foglalkozó konferencián egy a német távfûtéseket tanulmányozó energetikus állítása: húszegynéhány tanulmányozott távfûtés között egyetlen akadt, ami primer energiával mûködött és az összes többi hulladék-hõt használt fel és mégpedig féláron! Azaz a távfûtés jogosultságát a hulladékhõ hasznosítása indokolja, ha az mindegyik termelõ fél javára féláron áll rendelkezésre. Így az olcsó hõenergia kompenzálja a távfûtés fokozott energiaveszteségét és a távfûtõ vállalat költségeit.

A távhő önköltsége

A mai pazarló hőfogyasztás vagy távhőszolgáltatás önköltségét vizsgálhatjuk:   a tervezett - és elkerülhetetlen - falak-ablakok szigetelése utáni szintjén,   de vizsgálhatjuk jelentkező lényegesen csökkentett energiafogyasztás szintjén,  az energiahordozó gáz várhatóan növekvő árszintjén is, ahol az olló nyílásának megfelelően a többletköltség mértéke arányosan is növekedni fog.

A távhőszolgáltatás önköltségét az alábbi költségelemek határozzák meg:   a felhasznált energia ára, hőerőmüvek esetében a hulladékhő egységára, a hőtermelés, a hőenergia nagy távolságra történő szállitása, a hőközpontok valós energiavesztesége, a távhőszolgáltató vállalat hat hónapon át üzemelő de tizenkét hónapon át működő költségei: személyi költségek, amortizáció, karbantartás és vállalati rezsiköltségek

A hőtermelés (kazán hatásfokvesztesége) és a földalatti vezetékeken történő hőszállítás veszteségei a hőközpontokat is beleértve jelentősek, gondoljunk csak a téli havas napokon a hóolvadás kirajzolta vezetékek nyomvonalaira. Ezek veszteségeiről különböző adatok vannak forgalomba, de valósan is lehetnek különbözőek. Ezek mértékét 20-30 %-s nagyságrendben szokták feltüntetni. A távhő vállalatok vállalati költségeinek nagyságrendjét a szolgáltatott hőenergia árának 30-35 %-ára becsülik.

 

 

Összefoglalva

1./ A panelépületek falai, ablakai hőtechnikailag olyan rossz minőségűek, hogy energiatakarékossági célú rekonstrukciójuk az első és elengedhetetlen lépés. A IV és V fejezetekben ezeket a témákat részletesen elemeztük. A hőszigetelésük megvalósítása az energia-megtakarítás terhére biztosított.

2./ A hőszigetelt panelépületek fűtési energiaigénye eleve töredéke a mai energiapazarlásnak, a mainak legfeljebb 1/3-1/4-e Ez a csökkent hőigény a távfűtőművek drasztikus kihasználatlanságát fogja eredményezni, ami pedig a már ma is megfizethetetlen távfűtési díjat nagyságrendekkel fogja megemelni, mert a vállalati költségek, karbantartás, amortizáció, stb. a fogyasztás csökkenésével nem fognak változni.

3./ A távfűtés kihasználatlanságából eredő további fűtési díj emelése nem tolerálható. Ebben a helyzetben az egyetlen megoldás a megépítése idejében is téves döntésen alapuló távfűtés kiváltása lakásonkénti cirkó-fűtésre, melegvízellátásra. A távfűtés felett eljárt az idő, megszolgálta a kenyerét, de ma már olyan mértékben gazdaságtalan, hogy sem az állam, sem a lakosok nem vállalják működtetésének többletköltségeit

4./ Marad azonban a kérdés: megvalósítható-e az energia-megtakarítás terhére a távfűtésről történő átállás melegvizet is szolgáltató cirko-fűtésre? Az előzőekben egy konkrét példa alapján kimutattuk, hogy egy közepes méretű lakás esetében az éves fűtési költség 99.720.- Ft - kereken 100.000.- Ft - többlettel jár, mintha egyedileg cirkó-val fűtene. Ez a megtakaritás 5 évre számolva kb 500.000.- Ft nagyságrendű beruházást tesz lehetővé. Ebből a keretből kell biztositani az átállás minden néven nevezendő költségeit, amelyek: Gázvezetékek kapacitásbővitése a lakás gázórájáig. A liberalizált energiaszolgáltatás versenyhelyzete lehetővé teszi ennek a költségnek a szolgáltatóra való terhelését. Ilyen fogyasztásnövekedés megéri ezt a beruházást, Füstgáznak kéményben történő kivezetése, vagy a kéményt nem igénylő, u.n. „parapet-circo” beépitése. Lakáson belül: cirkó beépitése fűtő és melegvízcsövek átkötése az új rendszerre radiátor termosztátok felszerelése a hővel való sáfárkodás biztosítására. Mindezen munkák ebből a beruházási keretből biztonságosan megvalósíthatók.

5./ Az új egyedi fűtésre történő átállás után további előnyt jelent, mert megnyilik a lehetőség a lakás tulajdonosa igényének és pénztárcájának megfelelő fűtés és melegvíz használatára. Ez a mai állapothoz viszonyítva akár 15-25% energiafogyasztás csökkenését is jelentheti, a füstgázok kivételével energiaveszteség nem keletkezik, mert a lakáson belüli melegvizes vezetékek hőleadása a lakáson belül marad, a fűtési igényt csökkenti.

6./ Mindezen elmondottak csak teóriát jelentenek, eddig még sehol nem valósult meg. Bőségesen szolgáltat tehát alapot a pro és kontra vitának. De a vitát csak egy hőközponthoz tartozó összes lakás energiamérlegen alapuló komplex és komplett rekonstrukciója dönthetné el. Ez ma még - főleg szervezésben és kockázatban - meghaladja az egyes lakások kompetenciáját. Ennek a vitának állami-önkormányzati segítséggel történő lezárására van tehát szükség. Megérné!

7./ A panelházak energetikai rekonstrukcióját célszerű lenne az épület általános tatarozásával kiegészíteni (lépcsőház, tározók, lift, stb.) Ennek pénzügyi fedezetére alkalmas lehet az emeletráépítési jog eladásának a bevétele.

8./ Mindeddig arról szóltunk, hogy a panelházak korszerűtlen fűtésének rekonstrukciójára szükség van és hogy ennek pénzügyi fedezete hitelből megvalósítható az energia-megtakarítás terhére. De ez a beruházás nem kidobott pénz. A lakás korszerűvé válik, piaci értéke emelkedik és többszörösen térül meg egy eladás esetén. És ez az érték akkor is reális, ha történetesen most eladásra nem is kerül sor. Összefoglalás, következtetések.

Az EU-országokban a régóta piaci körülmények kikényszerítették a fűtési energiával is takarékosan bánó gazdálkodást. Néhány jellemző adatot erről közöltünk is és a fejlődésük tovább is rohamos. Ha Amerikának megéri egy másik kontinensen - Irakban - háborúzni az olajkincsért, nekünk is megérné legalább elgondolkodni a jelenlegi energiapazarlásunk megszüntetéséről és ennek racionális lehetőségeiről. Véleményünk szerint energiaáraink és egyéb piaci körülményeink már ma is lehetővé teszik az energiatakarékossági beruházások piaci körülmények közötti megvalósítását és ennek az energiatakarékosság terhére történő finanszírozását.

Tőkés csoportok már operatív szinten mozdultak meg ennek megvalósítására. Jelen összeállításunk célja a figyelem felkeltése, igazolása annak, hogy van mód és technika az energiafogyasztás csökkentésére.

Ne fűtsük továbbra is az utcát !

hoszigetelés, hangszigetelés
hoszigetelés, hangszigetelés
 
Partnerek Tárhely, domain